تازه ترین خبرها

همکاری پورشه و پوما

همکاری پورشه و پوما در تولید کفش‌های الهام گرفته از ۹۱۱...

پورشه با همکاری پوما در حال عرضه کلکسیونی تولید محدود از کفش‌هایی خاص برای گرامی داشت محصول نمادین خود است. این کفش‌ها...
همکاری پورشه و پوما

همکاری پورشه و پوما در تولید کفش‌های الهام گرفته از ۹۱۱...

پورشه با همکاری پوما در حال عرضه کلکسیونی تولید محدود از کفش‌هایی خاص برای گرامی داشت محصول نمادین خود است. این کفش‌ها...
مدیر رسته چرم و کفش کشور-آرش منصوری

فقدان آموزش مشکل صنعت چرم کشور است

مدیر رسته چرم و کفش کشور، کم توجهی ها به آموزش و کمبود نیروی انسانی از مهمترین مشکل صنعت چرم و کفش...
فناوری نانو در صنعت چرم

کاهش شدید تولید چرم

نمایشگاهها و همایشها

[/tdc_zone]