تماس با مجله اخبار صنعت چرم و کفش

نشانی

دفتر ماهنامه اخبار صنعت چرم و کفش

تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان مصباح، پلاک ۱۴۰، واحد ۴

تلفکس:

۰۲۱۳۳۹۱۸۵۷۶ – ۰۲۱۳۳۹۵۲۵۶۰ 

موبایل: ۰۹۱۲۱۷۸۴۸۶۱