شماره 162 مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 162(بهمن ماه 1398) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   حالا وقت تاختن است اخبار  وزارت صنعت پیگیر تشکیل کارگروه...
روی جلد 161

شماره 161مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 161(دی ماه 1398) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   افتادگی، بخشی از رشد صنعت است   اخبار  چالش‌ها و فرصت‌های...
مجله اخبار صنعت چرم و کفش- آذر 98

شماره 160مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 160(آذر ماه 1398) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   بهترینِ خودمان باشیم   اخبار  شریعتمداری:“کفش ملی” از زیان‌دهی خارج شد ...
روی جلد مجله اخبار صنعت چرم و کفش شماره 159

شماره 159 مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 159(آبان ماه ۱۳۹۸) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   گویند سنگ لعل شود در مقام صبر   اخبار  نمایشگاه موفق تاثیر شگرفی...
مجله اخبار صنعت چرم و کفش- مهرماه 1398

شماره 158 مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 158(مهرماه ۱۳۹۸) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   به اهدافمان توجه کنیم   اخبار  وزیر صنعت: در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار...
مجله اخبار صنعت چرم و کفش - شهریور 98

شماره 157 مجله اخبار صنعت چرم و کفش منتشر شد

در  شماره 157(شهریور ماه ۱۳۹۸) مجله اخبار صنعت چرم و کفش می خوانید:  سرمقاله   قدرت در عمل است اخبار  نساجی قاچاق پذیرترین صنعت کشور است انتخاب...

جدیدترین خبرها

تهدید نه‌چندان دور صنعت کیف و کفش

تهدید نه‌چندان دور صنعت کیف و کفش

مهرماه سال گذشته با کمبود پوست، قیمت چرم افزایش پیدا کرد و براساس گزارش‌های رسمی، صنعت چرم و کفش و پوشاک بیشترین افزایش قیمت...
جراحی اقتصادی

جراحی اقتصادی