افزایش 3 برابری هزینه پوشاک و کفش نسبت به سال 90

0
272
کیف و کفش همدان راهی نمایشگاه ارمنستان می‌شود

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از افزایش 3 برابری هزینه پوشاک و کفش نسبت به سال 90 خبر داده است.

به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارشی از بررسی هزینه‌های پوشاک و کفش در سبد مصرفی خانوارهای کشور طی سال 90 تا 98 را منتشر کرده است. طبق این گزارش، متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های 98-1390 روندی افزایشی داشته است و از حدود 87 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 284 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است، به‌طوری‌که در سال 1398 هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیش از 3 برابر مقدار آن در سال 1390 شده است.

متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های 98-1390 روندی افزایشی داشته است و از حدود 87 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 284 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است، به‌طوری‌که در سال 1398 هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیش از 3 برابر مقدار آن در سال 1390 شده است.

همچنین هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی در کشور طی سال‌های 98-1390 روندی افزایشی داشته است و از حدود 30 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 78 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است، به‌طوری‌که در سال 1398 هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی 2.6 برابر مقدار آن در سال 1390 شده است.

متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری طی سال‌های 98-1390 روندی افزایشی داشته است و از حدود شش میلیون ریال در سال 1390 به حدود 15 میلیون ریال در سال 1398 رسیده است، به‌طوری‌که در سال 1398 متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری 2.5 برابر مقدار آن در سال 1390 شده است.

در سال 1398 یک خانوار شهری در کشور به طور متوسط 14535 هزار ریال برای پوشاک و کفش هزینه کرده است که این مبلغ رشد 4.7 درصدی نسبت به سال 1397 را نشان می‌دهد.

هزینه پوشاک چقدر از هزینه کل خانوار را می‌بلعد؟

سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری (از متوسط هزینه کل) از 4.2 درصد در سال 1390 به کمترین میزان آن با 3.1 درصد در سال 1398 رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال‌های 1392 و 1393 با 4.6 درصد بوده است.

مقدار پوشاک و کفش یک خانوار روستایی طی های سال 98-1390 (به‌استثنای سال 1394) روندی افزایشی داشته است. به‌طوری‌که از حدود پنج میلیون ریال در سال 1390 به حدود 13 میلیون ریال در سال 1398 رسیده است. به‌عبارت‌دیگر متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار روستایی در سال 1398 نسبت به سال 1390، به میزان 2.6 برابر افزایش یافته است.

در سال 1398 یک خانوار روستایی در کشور به طور متوسط 12788 هزار ریال برای پوشاک و کفش هزینه کرده است که این مبلغ رشد 18.1 درصدی نسبت به سال 1397 را نشان می‌دهد.

سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار روستایی (از متوسط هزینه کل) از سال 1390 تا سال 1398 (به‌استثنای سال 1391) روند کاهشی داشته است و از 6.2 درصد در سال 1390 به پایین‌ترین میزان با 4.9 درصد در سال 1398 رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال 1391 با 6.3 درصد بوده است.

متوسط هزینه پوشاک و کفش طی سال‌های 1390 تا 1398 در خانوارهای شهری و روستایی (به‌استثنای سال 1394 در خانوارهای روستایی که کاهشی بوده) روندی افزایشی داشته است.

مقایسه سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل خانوارها در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که این سهم در خانوارهای شهری از سال 1392 و برای خانوارهای روستایی از سال 1393 تا سال 1398 روند کاهشی داشته است. نکته قابل‌توجه آن است ر سال‌های 1390 تا 1398 سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی (از هزینه کل خانوار) از سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیشتر بوده است.

در سال 1398، بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار شهری مربوط به دهک درآمدی هفتم با 3.4 درصد و کمترین سهم مربوط به دهک درآمدی نهم با 2.5 درصد بوده است.

مقایسه سهم هزینه پوشاک و کفش در سال‌های 1397 و 1398 در یک خانوار شهری نشان می‌دهد که سهم مذکور در تمامی دهک‌های درآمدی (به‌استثنای دهک اول با 0.1 درصد افزایش) نسبت به سال 1397، کاهش یافته است که بیشترین کاهش مربوط به دهک‌های درآمدی هشتم و نهم با حدود 1 درصد بوده است.

در سال 1398، بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار روستایی مربوط به دهک درآمدی چهارم با 5.5 درصد و کمترین سهم مربوط به دهک درآمدی اول با 2.1 درصد بوده است.

مقایسه سهم هزینه پوشاک و کفش‌های در سال 1397 و 1398 در یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که سهم مذکور در دهک‌های درآمدی در سال 1398 (به جز دهک‌های چهارم و هشتم) نسبت به سال 1397، کاهش داشته است. البته این سهم در دهک‌های ششم و نهم طی دو سال مذکور تغییری نکرده است.

هزینه پوشاک در کدام استان‌ها بیشتر است؟

بررسی سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار شهری در استان‌های مختلف در سال 1398 نشان می‌دهد که استان‌های خراسان شمالی (6.4 درصد)، کردستان (6.3 درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (5.9 درصد) بالاترین سهم و استان‌های تهران (1.5 درصد)، بوشهر (2.1 درصد) و خوزستان (2.4 درصد) کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است در سال 1398، سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل در تمامی استان‌های کشور (به‌استثنای خوزستان، بوشهر و تهران) بیش از سهم کشوری (3.1 درصد) بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید