ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران- قسمت دوم

0
445
ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه ایران

 

علیرضا مسیبی، مدیر بخش پاپیاطب در تولیدی پاپیا
علیرضا مسیبی، مدیر بخش پاپیاطب در تولیدی پاپیا
علی شریف نژاد، رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
علی شریف نژاد، رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که در شماره قبل مجله (شماره 161 – دی 1398) اشاره شد مدل‌های مختلفی از پاها شامل پای مصری، پای یونانی، پای رومی، پای شبه رومی و پای مربعی وجود دارد که بعد از آشنایی با علم آنتروپومتری به معرفی هریک از مدل‌ها می‌پردازیم:

آنتروپومتری چیست؟
آنتروپومتری از دو واژه‌ی یونانی «آنتروپوس» به معنای انسان و «مترین» به معنای اندازه‌گیری و سنجش برگرفته‌شده است و با اندازه‌گیری ابعاد و دیگر ویژگی‌های جسمانی سروکار دارد. به‌طورکلی اندازه‌گیری ابعاد بدن در دو وضعیت استاتیکی و دینامیکی صورت می‌گیرد. در کل آنتروپومتری جهت استانداردسازی وسایل و تجهیزات مورداستفاده برای یك فرد یا كل جامعه است.

دسته‌بندی هندسه‌های مختلف پا:

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل1: انواع پاهای مصری

الف- پای مصری
در پای مصری، طول انگشت شست از سایر انگشتان بلندتر است و سایر انگشتان به ترتیب طول نسبت به انگشت شست قرارگرفته‌اند؛ به عبارتی طول انگشت اول بزرگ‌تر از طول انگشت دوم و انگشت دوم بزرگ‌تر از طول انگشت سوم و انگشت سوم بزرگ‌تر از طول انگشت چهارم و انگشت چهارم بزرگ‌تر از طول انگشت پنجم می‌باشد.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل2: پای رومی

ب- پای رومی
پاهای رومی، پاهایی هستند که طول انگشت شست با انگشت دوم و سوم برابر است. برخی منابع به آن، پای مربعی میگویند و در برخی منابع دیگر، پای رومی را به این صورت تعریف میکنند که در آن تنها طول انگشت اول و دوم برابر هستند.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل3: انواع پاهای یونانی

ج- پای یونانی
در پاهای یونانی، که به آنهای پای مورتونی نیز گفته میشود، طول انگشت دوم از انگشت شست و همین‌طور سایر انگشتان بلندتر است. همانند پاهای مصری، این نوع از پاها هم دارای زیرگروه‌هایی هستند که در این پژوهش در گروه پاهای یونانی قرار گرفتند. شکل 3 انواع پاهای یونانی در زیرگروه‌های مختلف را نشان می دهد.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل4: انواع پای مربعی

د- پای مربعی
با توجه به تعاریف و دسته‌بندی انجام‌شده توسط برخی صاحب‌نظران، پای مربعی، پایی است که بیشتر انگشتان پا یا تمام آن‌ها باهم برابر باشند. بنابراین در چند منبع پای رومی را به دلیل آنکه سه انگشت اول یا دو انگشت اول باهم برابر هستند نوعی پای مربعی می‌دانند. پس از معرفی مدل‌های رایج پا در این تحقیق یک مدل پا نیز برای دسته‌بندی بهتر و دقیق‌تر پاها نیز اضافه گردید:

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل5: پای شبه رومی

ی- پای شبه رومی
با توجه به تفاوت ساختاری و تعاریف مشابهی که از پاهای مربعی، پای رومی (که در آن سه انگشت اول، طول برابر دارند) وجود دارد. دسته‌ای تعریف گردید که پای شبه رومی نام گرفت که در آن فقط انگشت اول و دوم باهم برابرند.
بعد از آشنایی با انواع مختلف هندسه‌های پا به بررسی مدل‌های رایج در جامعه‌ی ایران پرداخته‌شده است که در چاپ بعدی مجله با شما همراه خواهیم بود.

alireza.mossayebi.researcher@gmail.com
a_sharifnezhad@dr.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید