اولين جلسه آموزش مجازی کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران برگزار شد

0
209
حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران از برگزاری اولين جلسه آموزش مجازي کميسيون بيمه و ماليات اين اتاق با حضور قاسم نوده فراهانی رياست اتاق، تعدادي از روسای اتحاديه های صنفی تهران، مهندس جعفريان مشاور مالياتی اتاق اصناف تهران و دکتر قريب معاون مرکز تنظيم مقررات، با موضوع آموزش پايانه های فروشگاهی خبر داد.

اخبار صنعت چرم و کفش– حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در خصوص برگزاري اين جلسه اظهار داشت: هر سازمان و تشکلی در صورت ادامه و بقا نيازمند آموزش و برنامهريزي هاي بلندمدت مي باشد؛ خصوصاً سازمان ها و تشکل هايي که فعاليت اقتصادي داشته باشند.

وي افزود: اين وظيفه مهم بر اساس قانون طبق اختيارات داده شده بر عهده مسئولان سازمان ها مي باشد تا از فرصت ها به نحو احسن براي آماده نمودن مجريان اقتصادي در اين عرصه استفاده گردد.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران ادامه داد: بر اين اساس با تلاش و کوشش توانستيم اولين جلسه را توسط کميسيون بيمه و ماليات به طور مجازي که با استقبال بسيار خوب روساي اتحاديه ها روبه رو گرديد برگزار نماييم. اين مهم نشان داد که مي توانيم با تمامي کمبودها شرايط را براي آموزش به راحتي مهيا کنيم .

رستگار در ادامه تاکيد کرد: بايد در حوزه آموزش به طور مستمر و ممتد در تايم زماني محدود کلاس ها را برگزار کنيم تا فعالان اقتصادي اصناف بتوانند خود را با شرايط روز تطبيق بدهند. نبايد با موضوعاتي که گريبانگير اصناف است بي اهميت و سليقهاي برخورد کنيم.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تصريح کرد: اگر بتوانيم کارگاه هاي توجيهي تحليل اي برگزار کنيم ميتواند در راستاي ارتقاي سطح دانش روساي اتحاديه ها بسيار موثر باشد و نبايد در راستاي دانش اتحاديه هاي صنفي خصوصاً روساي اتحاديه ها از هيچ هزينهاي دريغ کنيم .

رستگار همچنين بيان داشت: اگرچه تغيير در چهارچوب هاي از پيش تعيين شده سخت است؛ اما ناممکن نيست. بايد گام ها را ممتد و پيوسته برداشت. آنچه ملاحظه کرديم استقبال و خرسندي روساي اتحاديه ها در برگزاري اين جلسه بود.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در بخشي از صحبت هاي خود تاکيد کرد: همه براي آموزش پيش قدم مي شوند اگر بدانند آنچه مي آموزند به نفع صنفي و آينده اقتصادي آنهاست؛ لذا اميدواريم بتوانيم در آينده با کمک هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران تحولي بنيادين در امر آموزش در اتاق اصناف ايجاد کنيم. فراگيري قوانين مختلف اصناف گام موثري در راه توسعه و توانمندي اصناف خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید